Belediye Sitesi
 • Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi üç aylarımız mübarek olsun.
 • Sizi Bekleyen Yeni Konutlarımız
 • Herşey sizin için
 • Çaydeğirmeni şimdi daha da güzel
 • Hizmet Sevdamız Hiç Bitmeyecek
 • Hizmete sizin için varız
 • Burası Çaydeğirmeni
 • Gel gör baharda sılayı
 • Baharda Başka Güzeliz
 • Baharda Çaydeğirmeni
 • Megakent Çaydeğirmeni
 • Yeni Belediye Hizmet Binamız
 • Çaydeğirmeni Belediyesi
 • Haber Başlık : Çaydeğirmeni Belediye Başkanlığı Tespit Komisyonu Karar ilanı
 • Haber Konu : Çaydeğirmeni Belediye Başkanlığı Tespit Komisyonu Karar ilanı
 • Haber Tarih : 21.02.2018
 • Yazar : Admin
Haber Hakkında
Çaydeğirmeni Belediye Başkanlığı Tespit Komisyonu Karar İlanı
İlgi: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24 ‘ncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları.
İlgi sayılı usul ve esaslarının 35. Maddesi “(1) İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece veya idarenin şirketince ilan (internette veya idarece/idarenin şirketince belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” Hükümleri doğrultusunda;
16.02.2018 Cuma günü toplanan Tespit Komisyonu kararları başvuru sahiplerine Müdürlüğümüzün internet sitesinde (http://www.caydegirmeni.bel.tr) ve Belediye İlan Panosuna asılmak suretiyle ilan edileceği komisyon üyelerince karar altına alınmış olup, başvuru sahipleri hakkında verilen karar aşağıda yer alan tabloda sunulmuştur.

SIRA NO     BAŞVURU SAHİBİNİN ADI-SOYADI           KOMİSYON KARARI

1     Abdullah ÇATAKLI           OLUMLU
2     Ali BAŞLARLI           OLUMLU
3     Aydın BAŞLI           OLUMLU
4     Bilal PÜR           OLUMLU
5     Çetin BOŞNAK           OLUMLU
6     Esra Seher SAVAŞ           OLUMLU
7     Ekrem GEBEŞ           OLUMLU
8     Hakkı DEMİRCİ           OLUMLU
9     Hanife TEMEL           OLUMLU
10     İsmail KOYMAT           OLUMLU
11     Mehmet GEBEŞ           OLUMLU
12     Mehtap BOZKURT AYDEMİR           OLUMLU
13     Mesut AKMANOĞLU           OLUMLU
14     Muhammet ALACALI           OLUMLU
15     Murat DEMİRCİ           OLUMLU
16     Mustafa ÇORAMAN           OLUMLU
17     Mustafa DEMİRCİ           OLUMLU
18     Nimetullah ALACA           OLUMLU
19     Recep KARA           OLUMLU
20     Satılmış GEBEŞ           OLUMLU
21     Sercan PÜR           OLUMLU
22     Sezer KESKİN           OLUMLU
23     Şenol DEMİRCİ           OLUMLU
24     Şenol KAYPAK           OLUMLU
25     Talip TAVŞAN           OLUMLU
26     Turan BOŞNAK           OLUMLU
27     Ümit KARABACAK           OLUMLU
28     Vedat BULAZAR           OLUMLU
29     Yakup EMİRZEOĞLU           OLUMLU
30     Yılmaz GÜDÜL           OLUMLU
31     Yüksel AÇMALI           OLUMLU
TESPİT KOMİSYONU KARARINA İTİRAZ VE SÜRESİ

Madde 36-
(1) Tespit komisyonu kararına göre sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre ( Belediye Başkanlığımızca itiraz süresi 3 gün olarak belirlenmiştir ) içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.
(2) İtirazlar derhal incelemeyi yapan tespit komisyonuna intikal ettirilir. Talep komisyonca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı olarak tebliğ edilir, itiraz üzerine tespit komisyonunca verilen kararlar kesindir.

Not : Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesinde sicil kayıtları olumsuz neticelenen başvuru sahiplerinin başvuruları yeniden değerlendirmeye alınacaktır.

KOMİSYON BAŞKANI   Doğan ŞİŞMAN   Belediye Başkan Yardımcısı
ÜYE    Cemalettin SANDIKÇI   İlçe Nüfus Müdürü
ÜYE   Sefer ORUÇ   Yazı İşleri Müdürü V
ÜYE    Necmettin GÜLTEN    Mali Hizmetler Müdürü
FotoğrafFotoğrafFotoğrafFotoğraf
Hızlı Menü